Politika

Trianon-interjú a kormánylapban: a cél a határrevízió

Raffay Ernő, az Antall-kormány honvédelmi államtitkára a kormánypárti Magyar Időknek adott interjút Trianon évfordulóján. A történész elmondta, hogy mit kéne kezdeni Trianonnal.

„Meg kell nyerni valamelyik nagyhatalmat az ügy érdekében”

Szerinte a magyarok háromféleképpen viszonyulhatnak a területek elvesztéséhez. Az első: elfogadjuk véglegesnek a trianoni helyzetet, ezt szorgalmazza az akadémiai történészi világ is. Ez végzetes következményekkel járhat Raffay szerint.

A második: egyes országokban magyar etnikai-területi autonómiáért kell küzdeni. A székely autonómiát eddig minden esetben elutasította a román parlament, legutóbb az elmúlt hetekben. Ebből Raffay arra következtet, hogy mivel az EU-nak nincs autonómiák létrehozására vonatkozó törvénye, a román parlament pedig mindig elutasítja ezt, így „el kell felejtenünk az autonómiáért való hősies, viszont mindig eredménytelen küzdelmet”.

„Szerintem új útra kell lépnie a nemzetpolitikának: e harmadik út a területi revízió, a határmódosítás útja. 1938 és 1941 között négyszer módosították javunkra a határt, ami a korabeli nagyhatalmak segítségével történt. Most is ez a feladat: megnyerni egyik vagy másik nagyhatalmat az ügy érdekében. Okos magyar diplomácia kell, amit erős hadsereg és összetartó nemzet támogat. És nem vagyunk kilátástalan helyzetben” - mondta Raffay, aki a szövegben külön megdicséri a kormányt, hogy végre a haderő fejlesztésébe kezdett.